Neswater

Sularımız Neden Kirleniyor?

Su Kirliliği Nedir?
Su kaynaklarının kullanılmasını bozacak ölçüde organik ve inorganik ,biyolojik ve radyoaktif maddelerin suya karışmasına su kirliliği denir.

Suyumuzun kirlenmesine sebep olan etmenler:

Asit Yağmurları : Isınmada ve taşıtlarda kullanılan yakıtların yanması sonucu oluşturdukları ve havaya bıraktıkları kükürtdioksidin yağmur ile birlikte yeryüzüne inmesine asit yağmuru denir.

Bakteri ,Virüs ve Diğer Hastalık Yapıcı Canlılar : Suların hijyenik açıdan kirlenmesine neden olan organizmalardır.Başlıca İshal ,Sıtma , Kolera  , Hepatit , Tifo hastalıklara sebep olmaktadır.

Organik Maddelerden Kaynaklanan Kirlenme : Ölmüş hayvan , bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzey sularına karışmasıyla ortaya çıkar.

Endüstri Artıkları : Çeşitli endüstrilerden çıkan fenol , arsenik , siyaniür , krom gibi toksik maddelerden oluşur. Bileşimleri zaman zaman değişir.

Sentetik Deterjanlar : İçerdikleri fosfatlar yüzeysel sularda kirlenmeye sebep olur.

Pestisitler: Yapay organik maddelerdir. Zararlı böcek böcek ve mantarlarla mücadelede kullanılırlar.

Yapay ve Doğal Tarımsal Gübreler : İkincil olarak suyun kirlenmesine neden olurlar.

Bizi Takip Edin